Provođenje postupka prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima za pedagošku godinu 2023./2024.OBAVIJEST

RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.
Roditelji/skrbnici koji imaju upisano dijete/djecu u Dječji vrtić "Markuševec", a ne odgovara im po mjestu stanovanja, imaju mogućnost prijelaza djeteta/djece u drugi odgovarajući gradski dječji vrtić.

Zainteresirani roditelji/skrbnici pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/ce u drugi gradski dječji vrtić trebaju predati u razdoblju

od 20. do 24. ožujka 2023. godine

u dječji vrtić koji dijete/djeca pohađa/ju.

Komisija za upis djece rješavat će zamolbe roditelja/skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Markuševec" i kriterijima za prednost pri upisu.
RAVNATELJ/ICA
Ljiljana Martinović, mag.praesc.educ.


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.