Rano učenje engleskog jezika

Odgojna skupina "Stars"

ODGOJNA SKUPINA „STARS“ je mješovita vrtićka skupina s integriranim obogaćenim programom ranog učenja engleskog jezika.
U skupini su djeca u dobi od navršene tri godine do polaska u školu.
Matične odgojiteljice skupine su Mariela Miletić i Anamarija Nekić.
Redoviti program obogaćen engleskim jezikom kao cjelodnevni program u mješovitoj vrtićkoj skupini „Stars“ provodi se od 2010. godine u centralnom objektu vrtića u središtu Markuševca.
U  svakodnevnom se životu značenje i upotreba stranog jezika (osobito engleskog)  stalno povećava, stoga je prvi susret s engleskim jezikom jako važan za stvaranje motivacije za daljnje učenje, za razvoj intelektualnih sposobnosti i za obogaćivanje mogućnosti djetetova razmišljanja te potiče razvoj senzibiliteta za jezik.
Ovaj program polazi od dječjih prava i potreba i potiče cjelokupan razvoj djeteta u skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom.
Engleski jezik se koristi u gotovo svim situacijama tijekom cjelodnevnog boravka djece u vrtiću putem individualne komunikacije te u radu s manjim ili većim brojem djece.
U provođenju programa posebna pažnja se pridaje stvaranju optimalnih uvjeta za rad.  Soba dnevnog boravka  opremljena je sadržajima koji su primjereni dobi djece i kvalitetnom provođenju programa učenja engleskog jezika.
Specifične zadaće programa su:
- omogućiti djetetu da kroz igru, u skladu sa svojim mogućnostima i interesima, razvije zanimanje za engleski jezik i osjetljivost za fonološki sustav istog;
- osigurati uvjete koji će pomoći djetetu da ima mogućnost i želju komunicirati na engleskom jeziku;
- poticati razvoj navike slušanja i razumijevanja engleskog jezika;
- poticati interes za kulturu, tradiciju i različiti govorni izraz naroda kojima je engleski jezik materinji;
- poticati želju za nastavkom učenja engleskog jezika u daljnjem obrazovanju.
Poseban pristup očituje se u postupnom povećanju udjela engleskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji s djecom kroz sve aktivnosti u vrtiću, a naročito kroz ciljane aktivnosti učenja engleskog jezika tijekom cijele pedagoške godine.
Program provode odgojiteljice koje imaju zakonom predviđene stupnjeve znanja engleskog jezika.
Vrtić ima vlastiti program za rano učenje engleskog jezika verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.