LEPTIRIĆI

Prvih sedam godina života naziva se razdobljem senzomotoričkog razvoja. Poticanje senzomotoričkog razvoja djeteta je preduvjet za lakše učenje mentalnih i socijalnih vještina. Didaktički materijali koje smo sami izradili, a služe za poticanje razvoja senzomotorike kod djece u drugoj godini života:


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.