Prehrana malog i predškolskog djeteta

Dječji vrtić Markuševec sudjeluje u Projektu „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ koji se odvija pod geslom „Imam pravo rasti zdravo“. Cilj projekta je primjena standardiziranih, sezonskih jelovnika u cilju ujednačavanja kvalitete prehrane u svim vrtićima Grada Zagreba.

Jelovnike je suradnički izradio tim stručnjaka: radna skupina zdravstvenih voditelja dječjih vrtića  te stručnjaci s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
Svaki jelovnik je analiziran od tima stručnjaka u smislu energetske i nutritivne potrebe djeteta te je sukladan pravilniku Izmjena i dopuna Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima (N.N. 121/2007).

Izrađeno je 265 sezonskih dnevnih jelovnika - doručak, užina 1, ručak, užina 2. Svi vrtići, na mjesečnoj bazi, dobivaju identični broj gotovih dnevnih jelovnika koliko je radnih dana u tom mjesecu.

Jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u suradnji s roditeljima.


Nove smjernice uključuju Preporuke o udjelu zasićenih masti, jednostavnih šećera, te prehrambenih vlakana u prehrani ( NN 121/2007 )

  • prehrana djeteta u dječjem vrtiću nije samo zadovoljavanje dnevnih energetskih i nutritivnih potreba djece već je značajan dio odgojno- obrazovnog procesa u kojem dijete stječe znanja, vještine i sposobnosti i formira stavove o važnosti prehrane

  • u dječjim vrtićima s djecom se provode brojne aktivnosti u cilju razvijanja zdravog načina prehrane i prihvaćanja novih namirnica u prehrani

    Ovdje možete preuzeti brošuru pravilne prehrane


    Pripremila: Zdravstvena voditeljica Amina Šekić, bacc.med.techn


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.