Natječaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja DV Markuševec - 21.9.2022.

Natječaj 3.10. odgojitelj neodređeno

Natječaj 3.10. odgojitelj određeno 2 izvršitelja

Natječaj 3.10. odgojitelj određeno

Natječaj 3.10. pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju određeno


Obavijest kandidatima po natječaju 03.10.2022.-11.10.2022. - odgojitelj neodređeno

Obavijest kandidatima po natječaju 03.10.2022.-11.10.2022. - pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju za ped.god. 2022. 2023

Obavijest kandidatima po natječaju 03.10.2022.-11.10.2022. - odgojitelj zamjena za odsutne djelatnice

Obavijest kandidatima po natječaju 03.10.2022.-11.10.2022. - odgojitelj za ped. god. 2022. 2023


Natječaj odgojitelj 27.10.određeno

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 27.10.2022.-4.11.2022.

Natječaj 17.11. pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju određeno

Natječaj 30.11. odgojitelj određeno


Obavijest kandidatima po natječaju 17.11.2022.-25.11.2022. pomoćnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj 27.12. spremačica određeno

Natječaj 27.12. kuhar određeno

Natječaj 12.1. odgojitelj određeno


Obavijest kandidatima po natječaju kuhar 27.12.2022.-04.01

Obavijest kandidatima po natječaju spremačica 27.12.2022.-04.01


Odluka o neizboru kandidata po natječaju spremačica 27.12.2022.

Odluka o poništenju natječaja odgojitelj 12.1.2023.-20.1.2023.

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 30.11.2022.-8.12.2022.

Natječaj rehabilitator 15.03.2023.


Obavijest kandidatima po natječaju za rehabilitatora

Natječaj 20.4. odgojitelj određeno

Natječaj 20.4. glavni kuhar određeno

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 20.04.-28.04.

Obavijest kandidatima po natječaju glavni kuhar 20.04.-28.04.

Natječaj 21.6. administrativno računovodstveni djelatnik određeno

Natječaj 21.6. pomoći kuhar neodređeno

Natječaj 21.6. pomoćni kuhar određeno

Natječaj 21.6. spremačica neodređeno

Natječaj 21.6. viša medicinska sestra određeno

Obavijest po natječaju administrativno računovodstveni djelatnik  21.6.2023.

Obavijest po natječaju pomoćni kuhar neodređeno 21.6.2023.

Obavijest po natječaju pomoćni kuhar određeno 21.6.2023.

Obavijest po natječaju spremačica 21.6.2023.


Obavijest po natječaju viša medicinska sestra 21.6.2023.


Natječaj odgojitelj 13.7.2023.

Natječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju 13.7.2023.

Natječaj 16.8.2023. pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju 11 izvršitelja

Natječaj 17.8.2023. odgojitelj za ped.god. 2023.-2024.

Obavijest kandidatima po natječaju 13.7.2023.-21.7.2023. odgojitelj 2 izvršitelja neodređeno

Obavijest kandidatima po natječaju 13.7.2023.-21.7.2023. pom.radnik za njegu, skrb i pratnju 1 izvršitelj neodređeno

Obavijest kandidatima po natječaju 16.8.2023.-24.8.2023 pom.radnik za njegu, skrb i pratnju 11 izvršitelja određeno

Obavijest kandidatima po natječaju 17.8.2023.-25.8.2023. odgojitelj 5 izvršitelja određeno

Natječaj 06.9. pomoćni kuhar određeno

Natječaj 06.9. spremačica određeno

Natječaj 18.9. odgojitelj neodređeno

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 18.9.2023.-26.9

Obavijest kandidatima po natječaju pomoćna kuharica 6.9.2023

Obavijest kandidatima po natječaju spremačica 6.9.2023.-14.9

Natječaj 2.10.23. odgojitelj određeno

Natječaj 2.10.23. odgojitelj neodređeno

Natječaj 2.10.23. pomoćnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj 4.10.23. pomoćnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj 16.10.23. odgojitelji neodređeno

Obavijest kandidatima po natječaju 2.10.2023.-10.10.2023. odgoj

Obavijest kandidatima po natječaju 2.10.2023.-10.10.2023. pomoć

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj neodređeno 2.10.

Obavijest kandidatima po natječaju pomoćni radnik za njegu, skrb

Natječaj 30.10.2023. kuhar

Natječaj 30.10.2023. pomoćni kuhar

Natječaj 30.10.2023. pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj 30.10.2023. spremačica

Natječaj 08.11.2023. odgojitelj neodređeno

Natječaj 14.11.2023. odgojitelj 1 izvršitelj određeno

Natječaj 16.11. administrativno računovodstveni djelatnik određeno

Natječaj 16.11. domar-vozač određeno

Natječaj 16.11.2023. odgojitelj 1 izvršitelj određeno

Natječaj 16.11.2023. odgojitelj 4 izvršitelja određeno

Natječaj 16.11.2023. odgojitelj za ped.god

Natječaj 16.11.2023. spremačica određeno

Obavijest kandidatima po natječaju kuhar 30.10.2023.-07.11

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 16.10.2023.-24

Obavijest kandidatima po natječaju pomoćna kuharica 30.10.2023

Obavijest kandidatima po natječaju pomoćni radnik za njegu, skr

Obavijest kandidatima po natječaju spremačica 30.10.2023.-07

Obavijest kandidatima po natječaju administrativno računovodstveni radnik

Obavijest kandidatima po natječaju domar-vozač 16.11.2023

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj određeno 14.11

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj određeno 16.11

Obavijest kanididatima po natječaju odgojitelj neodređeno

Obavijest o neizboru kandidata po natječaju odgojitelj 2 izvršitelja

Obavijest o neizboru kandidata po natječaju odgojitelj 4 izvršitelja

Obavijest o neizboru kandidata po natječaju spremačica određeno

Natječaj 06.12.2023. pomoćni kuhar

Obavijest kandidatima po natječaju 6.12. pom.kuhar

Natječaj 28.12. glavni kuhar određeno

Natječaj 02.01.2024. odgojitelj neodređeno

Obavijest o neizboru kandidata po natječaju glavni kuhar 28.12.2023.

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 02.01.2024.

Natječaj 29.1.2024. odgojitelj 3 izvršitelja određeno

Natječaj 29.1.2024. glavni kuhar određeno

Natječaj 29.01.2024. pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj 29.1.2024. odgojitelj 1 izvršitelj određeno

Natječaj 24.1.2024. spremačica

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj od 29.01.2024.

Obavijest kandidatima po natječaju spremačica od 24.01.2024.

Obavijest o  neizboru po natječaju odgojitelj od 29.01.2024.

Obavijest o neizboru po natječaju glavni kuhar od 29.01.2024.

Obavijest kandidatima po natječaju pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju od 29.01.2024.

Natječaj 19.2.2024. pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Natječaj 19.2.2024. odgojitelj 1 izvršitelj određeno

Obavijest kandidatima po natječaju odgojitelj 19.2.2024.

Obavijest kandidatima po natječaju pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju 19.2.2024. 

Natječaj 02.04.2024. pomoćni/na kuhar/ica određeno

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.