Djelatnici

O DJECI SVAKODNEVNO BRINU:
 
Odgojno-obrazovni radnici:
 

- 60 odgojiteljica, 8 njegovateljica i 2 medicinske sestre

Ravnateljica Ljiljana Habek, mag.praesc.educ.

Stručni tim:

 • pedagoginja Dinka Vujatović, prof.
 • pedagoginja Jasmina Knežević,mag.paed.
 • psihologinja mr.sc. Maja Tir Babić
 • edukacijski rehabilitator Mateja Mihaljević Krišto, mag.rehab.educ. (zamjena: Marija Brajković, mag.rehab.educ.)
 • logopedinja Marion Cvitković, prof. logoped
 • logopedinja Ksenija Petković, mag. logoped
 • zdravstvena voditeljica Amina Šekić, bacc.med.techn. (zamjena: Jelena Špehar, bacc.med.techn.)
 • zdravstvena voditeljica Lucija Papec, bacc.med.techn.

    Stručno-tehnička služba:

Tajnica:
 • Marijana Pekčec, upr.iur.


Voditeljica računovodstva:

 • Sonja Krček, oec.

Administrativno-računovodstveni djelatnici:
 • Doris Đuran, pristup.oec.
 • Domagoj Kravaršćan, mag.oec.
 • Andreja Vorih Lucić, ekonomski tehničar
Drugi tehnički poslovi:
- glavna kuharica, kuhar, kuharica, 4 pomoćne kuharice
- 4 spremačica servirke i 11 spremačica
- 2 domara
- švelja
- pralja
 

 


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.