Suradnja Žirafica i Leptirića

ODGOJNE SKUPINE:

"Leptirići"-dob djece (3.5-4.5.g.)
"Žirafice"-dob djece (3.5-5.7.g.)


Jesenska zbivanja :

Dolaskom jeseni postupno smo obogatili naš prostor plodovima i plodinama koji su potaknuli djecu na različita istraživanja, igru, učenje, likovni izričaj.
Obilježili smo Dane jabuka, a za Dane kruha nam je u goste stigla Anjina mama ,gospođa Cik koja je zajedno sa djecom i odgojiteljima iz obje skupine umijesila kiflice.


Tjedan mobilnosti:

Obilježili smo nizom aktivnosti koji potiču djecu na kretanje, te svjesnost o važnosti kretanja za zdravlje.
Aktivnosti su organizirane u SDB, dvorani te na zraku.


Predmatematičke vještine:

Različitim igrama i aktivnostima potaknuli smo djecu na interes za broj, postupno se razvija vještina mišljenja i logičkog zaključivanja. Kroz igre simbolike te istraživanje djeca također uče brojati ,uočavati količinske odnose i sl.
Manipulacija plodovima potiče na matematiku kao i igre s lopticama, igre s kretanjem, pokrivaljke, nizalice, lotto igre i sl.


Predčitalačke vještine:

Interes za slova javlja se kod većine djece.
Različiti materijali i aktivnosti potiču djecu na igru i učenje. Djeca se interesiraju za slova i traže pomoć odgojitelja u njihovu imenovanju. Poneka djeca već pišu svoje ime ili neka slova/riječi prema predlošku.
Starija djeca pišu ime bez predloška.
Zabavne su im igre :Pogodi početni glas, kojim slovom počinje..., pitalice, zagonetke, brojalice i sl.
Interes za slušanje priča je sve veći kao i za prepričavanje te logičko povezivanje i zaključivanje.


Igre: zapamti i pogodi niz:

Djeca sve bolje uočavaju i pamte. Ove igre su im bile jako zabavne za koncentraciju te uočavanje pogešnog ili pravilnog niza.
Nizovi su 3-5 elemenata od plodova, kockica i sl.

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.