O nama

Dječji vrtić “Markuševec” nalazi se na obroncima Medvednice. Centralni objekt, smješten u srcu Markuševca,
otvoren je 31.08.2006.g. Vrtić djeluje na 5 lokacija. Četiri objekta smještena su na obroncima Medvednice i jedan u Sesvetama.
Skrbimo ukupno o šestotinjak djece. Naš vrtić je mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca.
To je mjesto ugodnog življenja gdje se poštuju prava djeteta u skladu s
humanim vrijednostima koje razvijaju kompetencije djeteta.
Djeci omogućavamo otkrivanje i doživljavanje bogatstva tradicionalnih kulturnih vrednota užeg i šireg zavičaja te suživot u sladu s prirodom.

Dječji vrtić „Markuševec“ je javna ustanova koja se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, a čiji je osnivač Grad Zagreb.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima pet članova:
- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića koje sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića.


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.