Sv. Franjo

Lik Sv. Franje u našu skupinu ulazi u obliku štapne lutke. Pomoću lutke i životinjica upoznajemo djecu sa pričom o Sv. Franji i vuku. Bogatstvo plodova poput kore drveta, lišća, mahovine, žirova, češera i kestena koje vrijedne ruke naših Slonića zajedno sa svojim roditeljima prikupljaju u svojim šetnjama prirodom pomažu nam u stvaranju atmosfere šume. U toj šumi kroz imitativnu igru djeca se upoznavaju i šire spoznaje o šumskim životinjama. Proživljavaju priču kroz uživljavanje u uloge. Sv. Franjo često je bio okružen životinjama, ali i cijelom prirodom koju je na poseban način volio i zahvaljivao Bogu na njoj. Svetac nas uvodi u divljenje prema svemu stvorenome.
4. listopada obilježavamo dan Sv. Franje Asiškog te je upravo taj dan odabran kao Svjetski dan zaštite životinja.

 

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.