Prava djece

 U ovom periodu aktivnosti u Božurima su usmjerene na prava djeteta. Naglasak smo stavili na pravo djeteta na igru, ples, slušanje i pripovijedanje priča, pravo na svoje ime i pripadanje, prijateljstvo. 
Djeca imaju mogućnosti uključiti se u različite aktivnosti vođeni prema svom interesu. Sve se više uključuju u improvizaciju i dramatizaciju ginjol lutkama a ujedno se tako spontano obogaćuje, proširuje i potiče dječji govor.

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.