Suradnja s roditeljima

Jedna od važnih sastavnica odgojno – obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi je suradnja s
roditeljima. Cjelokupni razvoj djeteta ovisi o međusobnoj suradnji i podršci te je odgovornost
obostrana. Odgoj i obrazovanje djeteta predstavljaju zajedničku brigu obitelji i odgojno – obrazovne
ustanove za vrijeme cijelog trajanja djetetove uključenosti u sustav odgoja i obrazovanja. U tom
smislu obitelji i ustanova imaju zajednički cilj, a to je dobrobit djeteta. Povjerenje, tolerancija,
objektivna razmjena informacija, zajedništvo te stalna težnja istom cilju bitni su uvjeti da bi
odgojitelji i roditelji bili što usklađeniji, a time i uspješniji u odgoju i obrazovanju djece. Kroz različite
oblike suradnje i mi potičemo aktivno uljučivanje roditelja u neposredni odgojno – obrazovni proces
smatrajući roditelje ravnopravnim sudionicima tog procesa. U odgojnoj skupini „Irisi“ potičemo
roditelje na gostovanje u našoj skupini te samim time djeca jačaju pozitivnu sliku o sebi, grade
empatiju te jačaju socijalne kompetencije.

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.