Projekt "Građevine svijeta"

Potaknuti interesom i fascinacijom jednog dječaka "Burj Khalifom", nudeći slikovne materijale te enciklopedije i monografije ("100 najljepših gradova svijeta", "100 čuda svijeta"), djecu interes odvodi u proučavanje različitih građevina te statiku samih građevina koje pokušavaju rekonstruirati koristeći različite vrste kocaka, najčešće na svjetlećem stolu, povezujući lokaciju građevine sa "zidnom" kartom svijeta te bilježeći nazive kontinenata, država u kojima se nalaze. Djeca time razvijaju inicijativnost, sami planiraju, započinju, organiziraju aktivnost, jačaju socijalne kompetencije surađujući, dogovarajući se, komuniciraju na materinskom jeziku, razvijajući jezično-govorne kompetencije.

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.