Mini projekt "Kuća"

Počelo je stihovima M. Kušeca : “ Ima jedna kuća luda, u toj kući trista čuda, tri ormara, sva tri lijeva, ptičji kavez koji pjeva, jedan dječak baš me briga i zelena razbibriga”.
Pjesmica uz pokret koja je svakodnevno bila dio naše jutarnje tjelovježbe prerasla je u mini projekt “kuća”.
Bogatili smo dječji spoznaju o radu ljudi i korištenju alata za izradu kuće. Uočavali prostorne odnose, geometrijske oblike (trokut, kvadrat, krug), brojimo i pridružujemo 1-5. Usvajamo boje i klasificiramo prema zadanim kriterijima.
Razvijali smo socijalne vještine, poticali verbalizaciju dječjih želja, uočavanje želja i potreba drugih, odgode zadovoljenja želja, vještinu čekanja, pomaganje i primanje pomoći.
Poticali smo razvoj motorike prstiju i šake u baratanju kockama različitih materijala (plastika, drvo, spužva) .
Poticali smo kreativnost, razvijali stvaralačku igru. Bogatili smo rječnik, usvajali nove riječi uz opisivanje slikovnih materijala. Također smo radili i na razvoju samostalnosti kod djece te stvaranju pozitivne slike o sebi.


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.