"Tri praščića" u Žiraficama

 

Interes djece za priču „Tri praščića“ je velik. Slikopriča pobuđuje dječju pažnju te ju svakodnevno pričamo kroz slike duži period vremena.Većina djece pažljivo sluša i već nakon 2-3 puta nekolicina djece je sposobna za samostalno prepričavanje jednostavnim jezično-govornim izražavanjem.
Obzirom da je interes za slušanjem trajao neko vrijeme, odlučili smo potaknuti djecu na sudjelovanje u razičitim aktivnostima vezanim uz spomenutu basnu. To su bile uglavnom: simbolička igra velikim kockama (djeca grade kućicu pa ju ruše); umjetničke i stvaralačke aktivnosti (lijepljenje različitih materijala na oblik plošnih kućica koje su simbolika svih triju kućica praščića, oslikavanje nacrtanih kućica vodenim bojama, otisci dječjih stopala – motiv malih praščića); dramske improvizacije i proigravanje uloga koristeći male plošne aplikacije likova kao i prepričavanje koristeći kocke slagalice sa ilustracijama priče. Dijelovi priče se slažu u cjelinu. Nudimo i edukativnu memory igru s poklopcima iza kojih su likovi iz priče u paru. Cilj je imenovati likove te pronaći isti par (razvijaju usmjerenost pažnje, koncentraciju i pamćenje te bogate rječnik). Djeci je atraktivna i pokretna igra na zraku „Tri praščića“ u kojoj obično odgojiteljica glumi vuka, dok djeca glume praščiće skrivajući se u kućice (ispod bazenčića i na penjalicu – simbolička zamjena za kućicu). Uz ove aktivnosti pjevamo pjesmice “Tko se boji vuka još“ i „Ja vuk sam strašni“.


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.