Odluke Upravnog vijeća

ODLUKE 1

ODLUKE 2

ODLUKE 3

ODLUKE 4

ODLUKE 5

ODLUKE 6

ODLUKE 7

ODLUKE 8

ODLUKE 9

ODLUKE 10

ODLUKE 11

ODLUKE 12

ODLUKE 13

ODLUKE 14

ODLUKE 15

ODLUKE 16

ODLUKE 17

ODLUKE 18

ODLUKE 19

ODLUKE 20

ODLUKE 21

ODLUKE 22

ODLUKE 23

ODLUKE 24

ODLUKE 25

ODLUKE 26

ODLUKE 27

ODLUKE 28

ODLUKE 29

ODLUKE 30

ODLUKE 31

ODLUKE 32

ODLUKE 33

ODLUKE 34

ODLUKE 35

Odluke s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 2. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 3. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 4. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 5. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 6. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 7. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 8.sjednice Upravnog vijeća


Odluke s 9. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 10. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 11.sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 12.sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 13. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 14. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 15.sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 16.sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 17. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 18. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 19. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 20.sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 21. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 22. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 23. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 24. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 25. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 26. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 27. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 28. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 29. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 30. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 31. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 32. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 33. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 34. sjednice Upravnog vijeća

Odluke sa 35. sjednice Upravnog vijeća

Odluke sa 36. sjednice Upravnog vijeća

Odluke sa 37. sjednice Upravnog vijeća

Odluke sa 38. sjednice Upravnog vijeća

Odluke sa 39. sjednice Upravnog vijeća

Odluke sa 40. sjednice Upravnog vijeća
© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.