Montessori program

 

Montessori program u skupini Perlice
-program rada s djecom od 3-6 god.
-program se provodi u P.O. ˝Sesvete˝ svakodnevno u trajanju od 10 sati, a nositelji programa su odgojitelji s Montessori diplomom

CILJ PROGRAMA:

-individualnim pristupom odgajati za mir, toleranciju i slobodu, kroz strukturiranu i skladnu okolinu, s posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima
-poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo)

MONTESSORI METODA I PROGRAM RADA:
Montessori metoda temelji se na osiguravanju poticajne, skladne i jasno strukturirane okoline u kojoj će dijete razviti sve svoje sposobnostim, bez direktnog poučavanja

Program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja:
1. Vježbe praktičnog života
2. Vježbe za razvoj osjetilnih sposobnosti
3. Vježbe iz područja matematike
4.Vježbe za razvoj govora, čitanja i pisanja
5. Kozmički odgoj

MONTESSORI PRIBOR
Montessori materijal je izrađen od prirodnih materijala, didaktičan je te se može prilagoditi polaznicima sa smetnjama u razvoju.
Prilagodbom materijala dolazi do punog izražaja logički slijed, putem kojeg djetetu olakšavamo usvajanje različitih znanja.
Pribor u sebi sadrži mehaničku kontrolu pogreške tako da ju dijete tijekom rada samo može uočiti, izvršiti procjenu svog rada i ponavljati zadatak do uspješnosti.

Program provode:
Ivana Pavlić, odgojiteljica
Ljubica Purgar Kolert, odgojiteljica

U suradnji s ravnateljicom i stručnim timom vrtića

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.