Stručni tim

Edukacijski rehabilitator: Mateja Mihaljević Krišto (zamjena: Marija Brajković)
Logoped: Marion Cvitković, Ksenija Petković
Pedagog: Dinka Vujatović, Jasmina Knežević
Psiholog: Maja Tir Babić
Zdravstvena voditeljica:  Lucija Papec, 
Amina Šekić (zamjena: Jelena Špehar)

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.