Stručni tim

Edukacijski rehabilitator: Mateja Mihaljević Krišto
Logoped: Marion Cvitković, Ksenija Petković
Pedagog: Dinka Vujatović, Jasmina Knežević
Psiholog: Maja Tir Babić
Zdravstvena voditeljica: Amina Šekić, Lucija Papec


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.