Područni objekt Sesvete

 
Adresa: Vladimira Vidrića 12, Sesvete

Kontakti:

Ravnateljica: Ljiljana Habek, mag.praesc.educ.
Kontakt: 01/2020-405

Pedagog: Jasmina Knežević, mag.paed.
Kontakt: 01/2020-402

Logoped: Ksenija Petković, mag. logoped
Kontakt: 01/2020-402


Rehabilitator: Mateja Mihaljević Krišto, mag.rehab.educ.
Kontakt: 01/2020-402

Psiholog: mr.sc. Maja Tir Babić, prof. psihologije
Kontakt: 01/2020-402

Zdravstvena voditeljica: Amina Šekić, bacc.med.tech.
Kontakt: 01/2020-405

Administrativno računovodstveni kadar:

Voditeljica računovodstva: Sonja Krček, oec.
Kontakt: 01/2020-403

Fax: 01/ 2012 574

e-mail: vrtic.markusevec@zagreb.hr 


ZA SVA PITANJA VEZANA UZ PLAĆANJE OBRATITI SE NA:

Računovodstvo: Doris Đuran, pristup.oec
Kontakt: 01/ 2020-402


© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.