Sportski program

Integrirani sportski program provodi se u starijoj vrtićkoj skupini "Zumbuli“ i mlađoj vrtićkoj skupini "Ivančice". 

Polazišta programa temeljimo na znanstveno utemeljenim spoznajama da je kretanje jedna od bitnih pretpostavki u održavanju uravnoteženog stanja organizma i razine zdravlja općenito, a posebno kod djece predškolske dobi.

Glavni cilj programa je poticanje pravilnog rasta i razvoja djece predškolske dobi, čuvanje i unapređivanje njihova zdravlja, optimalan razvoj njihovih antropoloških obilježja, stjecanje i usavršavanje biotičkih motoričkih  i općih kinezioloških znanja.
 
Na poboljšanju motoričkih postignuća i postizanju primjerenih odgojnih učinaka radimo kroz stvaranje poticajne i bogate sredine i redovitom provedbom sportskih aktivnosti. Pri tome koristimo prostor dvorane, vanjski prostor i sportski centar, koji se nalazi u sobi dnevnog boravka. U odgojnoj skupini i na terasi skupine formiran je sportski centar (kutić) u kojem su djeci ponuđeni različiti poticaji i materijali u svrhu kretanja i obavljanja sportskih predvježbi, te se u njemu svakodnevno provodi  jutarnja tjelovježba.
Ostali centri aktivnosti nude  poticaje i materijale iz redovitog programa koji se primjereno nadopunjuju za kvalitetno provođenje istog.
Kroz suradnju sa sportskim centrom „Sava sport“ imamo na raspolaganju veliku sportsku dvoranu dva puta tjedno, kao i vanjsko izdvojeno igralište na umjetnoj travi.
 
 
Važne zadaće programa su:
 
  • utjecati na morfološke sposobnosti (rast i razvoj mišićnog sustava, djelovanje na povećanje pokretljivosti koštano-zglobnog sustava)
  • poticati razvoj motoričkih sposobnosti ( snaga, brzina, gibljivost, koordinacija, preciznost, ravnoteža, izdržljivost, agilnost), te utjecati na povećanje funkcionalnih sposobnosti organizma (respiratorni  i kardiovaskularni sustav)
  • utjecati na poboljšanje motoričkih postignuća, te na usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja kroz savladavanje osnovnih tehnika pojedinih sportskih disciplina (atletike, gimnastike, nogometa, rukometa, košarke, hokeja), kao i estetskih aktivnosti (ples)
  • razvijati biotička motorička znanja (znanja savladavanja prostora, znanja savladavanja prepreka, znanja savladavanja otpora, znanja manipuliranja objektima)
  • stvarati i poticati pozitivan stav prema tjelesnoj aktivnosti i zdravom načinu života te ujedno time utjecati na skladan odnos dijelova tijela djeteta u kretanju i vježbanju
  • razvijati motivaciju za samostalno vježbanje i usmjeravati djecu na razvoj koncentracije i pažnje
  • poticati djecu na međusobnu komunikaciju, suradnju i stvaranje pozitivne slike o sebi te osnaživati djecu u određenim strahovima kroz igru i vježbanje (visina, nepoznati prostor)
  • utjecati na razvoj i poticanje zdravstveno- higijenskih navika
 
Sadržaji iz sportskog programa integrirani su u redoviti 10–satni program, tj. aktivnosti redovitog programa  se prenose iz odgojne skupine u sportsku dvoranu ili na dječje igralište te bogate elementima sportskog sadržaja.
Obilježavamo  važne datume u pedagoškoj godini te koristimo iste za zajedničke igre djece i roditelja (obilježavanje „Sportskog tjedna“, „Očev dan“, „Majčin dan“....) kao i ogledne aktivnosti na kojima roditeljima  prikazujemo svoj rad s djecom. 

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.