Jesen u Zečićima

JESEN NA PODRUČNOM OBJEKTU BIDROVEC
Odgojno-obrazovna skupina „ ZEČIĆI „  Dob djece 1-3
Odgojiteljice Iva Ferenčak i Kristina Župan

Razvojne zadaće   (socioemocionalni razvoj)
-poticati razvoj pozitivnih emocionalnih stanja (pripadanje, sigurnost, privrženost,osjećaj povjerenja)

Plan i program odgojno obrazovnog rada
- upoznavanje sa sobom dnevnog boravka (istraživanje prostora i materijalnih uvijeta)
- upoznavanje odgojitelja,roditelja i djece

Razvojne zadaće
-  poticati razvoj pojma o sebi
-  poticati razvoj empatije (suosjećanje, prihvaćanje i pružanje utjehe)
- poticati razvoj vlastite sposobnosti i samostalnosti ( obuvanje,izuvanje papuča,cipela; pranje ruku i lica, uzimanje i pospremanje igračaka, jelo)

Plan i program odgojno obrazovnog rada
- poticanje samostalnosti kod obuvanja/ izuvanja
- poticanje samostalnosti kod obavljanja osobne higijene ( podizanje rukava, pranje i brisanje ruku, lica)
- poticanje samostalnosti kod objeda (služenje priborom za jelo, pijenje iz čaše, ustrajnost u jelu do kraja obroka)

Razvojne zadaće  (spoznajni razvoj)
-  upoznavanje prostora i predmeta kroz istraživanje taktilnog, vizualnog, slušnog ( dodir, razne teksture, uočavanje razlika boja, oblika, šuškalice, materijali, strukture)
- poticanje simboličke igre - oponašanja radnji ljudi, kretanja životinja, upotreba predmeta ( hranjenje lutke, presvlačenje, oponašanje glasova)

Plan i program odgojno obrazovnog rada

*Istraživalačko spoznajne aktivnosti
- istraživanje jesenskih plodova, manipuliranje posuđem, presipavanje
- umetaljeke jesenski plodovi, limenke u boji
-zidna konstrukcija za istraživanje
-šuškave bočice ( kukuruz, riža, brašno, grah)
-bočice u boji
-taktilne podne ploče
       
*Simbolička igra u obiteljskom centru ( igra lutkama, bebama, kolica, krevet, odjeća za lutke ; centar kuhinje, manipuliranje posuđem)

Razvojne zadaće  ( tjelesni i psihomotorički razvoj)
- poticati razvoj usavršavanje svih oblika prirodnog kretanja ( hodanje bez pridržavanja, penjanje po stepenicama, provlačenje, puzanje)
- poticati razvoj kooordinacije pokreta i preciznosti u baratanju predmetima ( nošenje, nizanje, umetanje, otvaranje- zatvaranje, slaganje u vis, u niz)
- poticati razvoj fine motorike (trganje papira, šaranje)

Plan i program odgojno obrazovnog rada
-Igre građenja i konstruiranja ( kocke različitih oblika, veličina i tekstura ; staza za autiće, autići, tračnice za vlak, vagoni ; gumene životinje)

Razvojne zadaće ( Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo)
-upotreba novih riječ uz imenovanje predmeta i radnji
-poticati razvoj percepcije sluha ( pjevanje pjesmica, brojalice, glasno brbljanje uz igru)
-poticati razvoj likovnog senzibiliteta ( bojice, tempera, kolaž, flomasteri, vodene boje, olovka, pastela, kreda, plastelin)
-poticati razvoj slušanja i razumijevanja govora

Plan i program odgojno obrazovnog rada
*Glazbene aktivnosti – dječje pjesmice na cd-playeru
                                    - gitara, upoznavanje instrumenta, sviranje i pjevanje
                                    - brojalice, recitacije
                                    -igre s pjevanje,
                                    - ples u kolu, plesu u paru
*Likovne aktivnosti – obilježavanje jeseni, jesenskih motiva u različitim tehnikama
                                    - manipuliranje domaćim palastelinom u boji

*U svakodnevnoj veseloj i pozitivnoj atmosferi rastemo, razvijamo se, učimo, prilagođavamo se potrebama, mogućnostima i interesima
*Stječemo nove spoznaje i vještine potrebne za život
 

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.