Jesen u Vjevericama

JESEN NA PODRUČNOM OBJEKTU BIDROVEC
Odgojno-obrazovna skupina „ VJEVERICE „  Dob djece 3-7
Odgojiteljice : Petra Bujan i Josipa Kulišić

Razvojne zadaće   (socioemocionalni razvoj)
-razvoj pozitivnih emocionalnih stanja (pripadanje, sigurnost, privrženost,osjećaj povjerenja)
- poticati na razvoj pozitivne slike o sebi
- poticanje na poštivanje pravila u igri i u radu
- razvoj vlastite sposobnosti i samostalnosti ( obuvanje,izuvanje papuča,cipela; pranje ruku i lica, uzimanje i pospremanje igračaka, jelo)

Plan i program odgojno obrazovnog rada
- poticanje samostalnosti kod obavljanja osobne higijene ( podizanje rukava, pranje i brisanje ruku, lica, korištenje maramice)
- poticati na samostalnost pri uzimanju obroka, pospremanju nakon obroka
- poticati na pospremanje didaktike i igračaka na svoje određeno mjesto nakon upotrebe

Razvojne zadaće  (spoznajni razvoj)
- poticati isprobavanje, baratanje, istraživanje poznatih i nepoznatih materijala
- poticati i razvijati aktivni istraživalački odnos prema okolini – osobine predmeta, prirodnih pojava,materijala- veličine, oblik, boje, okus, teksture – prostorna i vremenska orijentacija
- poticati i razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među predmetima i pojavama

Plan i program odgojno obrazovnog rada
*Istraživalačko spoznajne aktivnosti
 - istraživanje jesenskih plodova
 -promjene u priprodi-lišće, boje, meteorološke promjene
 -uspoređivanje, klasifikacija, brojanje, vaganje

Razvojne zadaće ( Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo)
-poticati i razvijati istraživanje i isprobavanje različitih mogućnosti izražavanje; gestom, mimikom, govorom, pokretom, likovnim sredstvima
-razvijati upotrebu dijaloškog i monološkog govora ( opisivanje doživljenog, pripovijedanje, prepričavanje)
-poticati razvoj kreativnosti, mašte
-razvoj percepcije sluha ( pjevanje pjesmica, brojalice)
-razvoj likovnog senzibiliteta ( bojice, tempera, kolaž, flomasteri, vodene boje, olovka, pastela, kreda, plastelin)
-razvoj slušanja i razumijevanja govora

Plan i program odgojno obrazovnog rada
 -ponuđene enciklopedije , slikovni materijali
 - slikovnice, aplikacije jeseni
 - istraživanje boja kroz likovne tehnike
© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.