MAKOVI

ODGOJNA SKUPINA "MAKOVI", starija jaslička skupina

DJECA U DOBI OD 2,5 DO 3,5 godine

ODGOJITELJICE: Anita Elajan, Kristina Krišto

© 2013 Vrtić Markuševec. Sva prava pridržana.